תקנון האתר

תקנון האתר

 כללי

1.    מסמך זה  משמש כתקנון ומפרט את תנאי השימוש באתר Everywear.co.il  וכל אפליקציה שקשורה ("האתר"). תנאי השימוש משמשים גם כתקנון של האתר. תנאי שימוש אלה חלים על שימוש בכל עמודי האתר ובכל מתחם המופעל תחת כתובת זו, ובכל אפליקציה קשורה והם ימשיכו לחול אם האתר יועתק לכל כתובת אחרת או נוספת. 

2.  האתר מופעל ע"י חברת רינימי בע"מ , ח.פ 515876779  (להלן: "בעל האתר").

3.  לכל שאלה ו/או הבהרה ו/או בירור ניתן לפנות ישירות לשרות הלקוחות של החברה בטלפון 073-3744480 במייל info@everywear.co.il, או בדואר לכתובת: עמל 37
פתח תקווה, 4951337 ת.ד 3659

4.    תנאי השימוש מהווים חוזה בין בעל האתר לבינך לכל דבר ועניין. בכניסה לאתר, או עשיית כל שימוש אחר בו, לרבות גלישה בו ורכישה באמצעותו, הינך מסכים לתנאי שימוש אלה. אם אתה קטין (מתחת לגיל 18) יש לקבל  את הסכמת הוריך, או האפוטרופוס החוקי שלך לפני שתבצע רכישה דרך האתר.

5.    בעל האתר רשאי לשנות או לעדכן את תנאי השימוש בכל עת. כל שינוי או עדכון ייכנס בתוקף עם פרסומו באתר. לכן מומלץ לבדוק את תנאי השימוש באופן סדיר עבור שינויים או עדכונים.

6.    האתר מציע למכירה פריטי אופנה, ביגוד, אביזרים ומוצרים שונים. תנאי שימוש אלה קובעים, בין היתר את תנאי השימוש, הרכישה, הביטול וההחזרה. אנא קראו אותם בעיון.

7.    בכל מקום בתקנון זה, או באתר בו נעשה שימוש בלשון נקבה, הכוונה גם לזכר וההפך.

 

זכות שימוש באתר

8.    השימוש באתר זה הנו על-פי תנאי שימוש אלה. כל מי שעושה שימוש באתר ייקרא להלן "משתמש".

9.    בעל האתר רשאי לקבוע כי השימוש באתר, כולו או חלקו, יהיה על-פי הרשמה על-ידי משתמש. על כל מידע המועבר על ידי המשתמש לצורך ההרשמה ו/או קבלת חשבון ו/או סיסמה להיות נכון ומדויק.

10.  זכויות השימוש באתר, בחשבון, בשם המשתמש והסיסמה, אם יוקצו כאלה, הנן אישיות ואינן ניתנות להעברה ו/או להסבה, ואין לשתף בהן כל צד ג'. כל פעילות בחשבון, בשם משתמש ובסיסמה הנה באחריות המשתמש בלבד. אם נודע לך על שימוש בלתי מורשה בחשבונך, בשם המשתמש שלך או בסיסמה, יש להודיע באופן מיידי על כך לבעל האתר. עם זאת, הודעה זו לא תטיל כל אחריות על בעל האתר ו/או מי מטעמו בגין כל דבר הקשור בשימוש הבלתי מורשה, בין אם נעשה לפני או אחרי ההודעה.

11.  בעל האתר רשאי לבטל או להגביל כל זכות שימוש, חשבון, שם משתמש או סיסמה בכל עת ללא כל צורך בהנמקה ו/או הודעה מוקדמת.

12.  המשתמש מתחייב שלא לעשות ו/או להרשות לאחר לעשות כל שימוש במידע אודות משתמשים אחרים באתר לצורך שליחת דואר פרסומי ו/או מסחרי ולא להפעיל ו/או לשלוח לאתר ו/או לכל משתמש כל תוכנה ל ו/או יישום אחר העשוי להזיק לאתר ו/או לצדדים שלישיים או לעשות שימוש ב"זוחלים", "רובוטים" וכיו"ב. עם זאת למנועי חיפוש לגיטימיים מותר לסרוק את האתר כמקובל לצורך יצירת קישורים ממנוע החיפוש.

 

 המידע המתפרסם באתר 

13.  האתר משמש כחנות מקוונת למכירת פריטי ביגוד, אופנה, קוסמטיקה, טיפוח, אביזרים ומוצרים אחרים שיוצעו מעת לעת.

14.  בעל האתר נוקט אמצעים סבירים כדי לוודא את נכונות המידע שמופיע באתר, אך לא יהיה אחראי בגין טעויות שנפלו בתום לב.

15.  מצב המלאי משתנה מעת עת. בעל האתר אינו מתחייב שכל המוצרים המתפרסמים באתר יימצאו בפועל במלאי בעת ביצוע הזמנה.

16.  בעל האתר מציע למכירה בגדים שמיוצרים ע"י יצרנים שונים. המידות אצל יצרנים שונים עשויות להיות לא אחידות.

17.  כל הצילומים, האיורים, תמונות, והתיאורים המילוליים והאחרים של המוצרים ו/או השירותים המופיעים באתר זה הינם להמחשה בלבד. בחלק מהצילומים שמופיעים באתר זה ייתכן שנעשה שימוש בעריכה גרפית, לרבות בתוכנת מחשב.

 

הזמנות ותשלומים

18.  הזמנת מוצר תיעשה באמצעות האתר. התשלום יתבצע באמצעות כרטיס אשראי, או באמצעות שירותי תשלום שאנחנו עובדים איתם, או בדרך אחרת המפורטת באתר. בעל האתר לא יהיה אחראי לכל טעות שחלה במידע שהוזן ע"י המשתמש בעת ביצוע הזמנה

19.  המחירים המופיעים באתר כוללים מע"מ ואינם כוללים דמי משלוח. בעל האתר רשאי לשנות את המחירים מעת לעת, להציע מבצעים ולבטל מבצעים ע"פ שיקול דעתו הבלעדי.

20.  סכום דמי המשלוח יופיע במסך פירוט ההזמנה תחת פירוט המוצרים שהוזמנו ע"י המשתמש ויתוסף לסכום הרכישה. דמי המשלוח ייגבו בעת ביצוע ההזמנה. במקרה של עסקה בתשלומים, דמי המשלוח ייגבו במסגרת התשלום הראשון.

21.  במידה והמוצר שהוזמן אינו מצוי במלאי תימסר הודעה למזמין ויבוצע זיכוי על מלוא סכום ההזמנה.

22.  התשלומים בגין המוצרים נגבים עבור בעל האתר על-ידי ספקים חיצוניים וביצועם מחייב מסירת פרטים אישיים רגישים, כגון מספר כרטיס אשראי ופרטים אחרים. הפרטים האישיים נמסרים לספקים החיצוניים ואינם מועברים לבעל האתר. לכן עליך, המשתמש, לקרוא את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של הספק החיצוני. בעל האתר אינו אחראי לכל מידע שנמסר לספק החיצוני. המשתמש, באישורו חוזה זה מצהיר כי הפרטים נמסרו על ידו לאחר שיקול דעת, מרצונו החופשי ועל אחריותו.

23.  המשתמש מתחייב להשתמש בכרטיס האשראי או אמצעי תשלום אחר שלו בלבד. הרשאה לחיוב כרטיס אשראי או אמצעי תשלום שנמסרה על ידי המשתמש לשם רכישת  מוצר תהיה תקפה גם לחיוב כרטיס או אמצעי שיישא מספר אחר,  אשר יונפק  כחלופה לכרטיס או לאמצעי שמספרו  נמסר ע"י המזמין.

 

אספקה

24.  מוצר שהוזמן ונתקבל עבורו תשלום יישלח באמצעות דואר רשום לסניף דואר ישראל הקרוב לכתובת המזמין או באמצעות שירות שליחים בהתאם לבחירת המזמין בעת ביצוע ההזמנה.

25.  המוצר יימסר לשירות המשלוח (דואר ישראל או שירות שליחים) שנבחר עד שלושה ימי עסקים ממועד ביצוע ההזמנה. שליחויות יבוצעו לאחר תאום עם המזמין, לרוב תוך שלושה ימי עסקים ממועד ביצוע ההזמנה.

26.  בעל האתר לא יהיה אחראי לכל איחור באספקת המוצר בגין עיכוב בשירותי הדואר או בשירותי השליחים.

 

ביטולים

27.  בהתאם לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 (בסעיף זה: "החוק"), משתמש שרכש מוצר רשאי לבטל את עסקת הרכישה תוך 14 ימים ממועד הרכישה או מהמועד שבו נשלחו אליו פרטי העסקה בהתאם לחוק, לפי המאוחר ביניהם. חריגים הם מוצרי טיפוח ו\או בישום שנפתחו ( תמרוקים) לא ניתן להחזיר או להחליף, הלבשה תחתונה ו\או גרביים,  טסטרים ו\או מוצרי טיפוח המגיעים ללא צלופן לא ניתן להחליף/ להחזיר מתוקף תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע"א-2010.

28.  ביטול ייעשה בהודעה בכתב שתימסר לבעל האתר והחזרת החשבונית המקורית. את ההודעה יש למסור לכתובת הדואר האלקטרוני: info@everywear.co.il

29.  במידה והביטול נעשה לפני שליחת המוצר למשתמש, יוחזרו הסכומים ששילם המשתמש בגין העסקה כולל דמי המשלוח ששולמו.

30.  במידה והמוצר נמסר למשתמש, או למי מטעמו, טרם מתן הודעת הביטול,  מותנית זכות הביטול בכך  שיוחזר המוצר לבעל האתר, כאשר הוא באריזתו המקורית והסגורה, במצב טוב ותקין כפי שנמסר למשתמש וטרם שנעשה בו שימוש. המוצר יוחזר תוך שבוע ימים ממועד הודעת הביטול.

31.  בכל מקרה, הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לשנות את מדיניות החזרת המוצרים מעת לעת.

32.  משתמש שמחזיר מוצר, ישלח את המוצר חזרה למחסן הלוגיסטי של החברה : לכבוד: רינימי עמל 37 פתח תקווה, 4951337 ת.ד 3659. כמו כן, בעת הודעת המשתמש על ביטול, יצרף להודעתו אישור על משלוח בדואר רשום. מובהר שהמוצר ייחשב כמוחזר רק עם קבלת המוצר בפועל על-ידי בעל האתר. לא יינתן החזר בגין מוצר שלא הגיע בפועל לבעל האתר כאמור לעיל בתוך המועד הנקוב.

33.  עם ביטול העסקה בהתאם לתנאים לעיל, יחזיר בעל האתר למשתמש בתוך 14 ימים מביטול העסקה את סכום הרכישה. במקרה שהמוצר נשלח למשתמש בדואר רשום, לא ינכו דמי משלוח מסכום ההחזר. במקרה שהמוצר נשלח למשתמש בדואר שליחים, עלות המשלוח (עד לתקרת דמי הביטול המותרים על-פי החוק) תנוכה מסכום הזיכוי. מבלי לגרוע מהאמור, בעל האתר שומר את זכותו לנכות דמי ביטול על-פי החוק. בוצע התשלום באמצעות חיוב כרטיס האשראי של המשתמש, יבוצע ההחזר באמצעות זיכוי של כרטיס האשראי.

34.  זכות הביטול אינה חלה על סוגי מוצרים שפורטו בסעיף 14ג(ד) לחוק, או בתקנות שהותקנו על-פיו, או שייקבעו בחוק או על-פיו מעת לעת, והיא כפופה לכל סייג אחר הקבוע בחוק, או על-פיו.

35.  כל עוד לא נמסר המוצר, רשאי בעל האתר לבטל כל עסקה מכל סיבה שהיא. במידה והאשראי של המשתמש טרם חויב, יימנע בעל האתר מחיובו. במידה וכבר חויב ,יזוכה הכרטיס. במקרה זה לא יהיו למשתמש כל טענות ו/או דרישות ו/או תביעות כלפי בעל באתר.

   קניין רוחני והגנה על המידע

36.  זכויות היוצרים ויתר זכויות הקניין הרוחני, לרבות כל סימני מסחר ו/או פטנטים, ו/או מדגמים באתר זה ובתכנים הכלולים בו, לרבות בטקסטים, בעיצוב האתר, בגרפיקה, בצילומים, באיורים, בלוגו האתר, בשם האתר ובתוכנה של האתר (למעט הזכויות ב"חומרי צד ג" כהגדרת מושג זה להלן) שייכות לבעל האתר. כל הזכויות בתכנים אלה שמורות.

37.   ביטול עסקה יחויב בדמי ביטול של 5% או ₪100 לפי הסכום הנמוך מבין שניהם ובתוספת עמלת סליקה.

   

 חומרי צד ג'

38.  חלק מהמידע והתכנים האחרים המפורסמים באתר, לרבות פרסומים שאינם מטעם בעל האתר, התכנים בפורומים וכד' מפורסמים על-ידי צדדים שלישיים ( "חומרי צד ג'"). בעל האתר אינו אחראי לחומר זה ו/או לתוכנו.

39.   בהעלאת חומר לאתר מצהיר המשתמש כי הוא בעל מלוא הזכויות, לרבות זכויות היוצרים והמבצעים וזכויות הקניין הרוחני האחרות בחומר, וכי אין בחומר כל פגיעה בזכות כלשהי של צד שלישי ו/או בדין.

40.  המשתמש מעניק לבעל האתר, בעצמו ו/או באמצעות אחרים מטעמו ו/או במקומו, רישיון להעתיק את החומר ו/או כל חלק ממנו, להפיץ אותו,  לערוך אותו, ולעשות בו כל שימוש אחר, לרבות לצורך יצירות נגזרות,  בכל אמצעי מדיה קיים או עתידי, ללא הגבלה במקום או בזמן.

41.  בעל האתר אינו יכול לוודא ואינו מוודא בפועל נכונות כל מידע ו/או נתון הכלול בחומר צד ג' ו/או דיוקו ו/או את זכותו של המפרסם לפרסם את המידע או כל תוכן אחר. המידע והתכנים  הללו מתפרסמים על-פי הצהרתו של המפרסם כי המידע הנו נכון ומדויק..

42.  אין לפרסם באתר זה, בין כמפרסם, בין כמשתתף בפורום או בכל מתחם אחר, ובין בכל דרך אחרת, כל חומר שיש בו משום הטעיית צרכנים ו/או פגיעה בשמו הטוב ו/או בפרטיותו של כל  צד שלישיש, בטעם הטוב ו ו/או שיש בו הפרת זכות יוצרים ו/או  כל זכות קניין רוחני אחרת ו/או פגיעה  אחרת כבל  צד שלשישי ו/או עבירה מכל סוג.

43.  מבלי לגרוע מהאמור לעיל, אין לפרסם באתר זה כל מידע שמציע ו/או מפרסם כל אדם ו/או עסק ו/או מוצר ו/או שירות, ללא אישור בכתב ומראש מבעל האתר.

44.  בעל האתר שומר לעצמו את הזכות (אך אינו מתחייב) לשנות  ו/או להסיר  כל תוכן שיועלה לאתר ו/או כל חלק ממנו בכל עת, לפי שיקול דעתו הבלעדי של בעל האתר וללא מתן הודעה מראש.

 

תלונות

45.  כל אדם ו/או גוף הסבור כי הוא ו/או כל זכות שלו נפגעו מכל  תוכן שמתפרסם באתר זה ו/או בכל דרך אחרת הקשורה לאתר מתבקש לפנות לבעל האתר בכתובת הדואר האלקטרוני המופיעה בעמוד "צור קשר", תוך ציון מדויק של מיקום החומר הפוגע לפי URL, פירוט מהות הפגיעה וציון כתובת דואר אלקטרוני למענה.

46.  בעל האתר יעשה את המיטב לטפל בכל פנייה בהקדם האפשרי, אך אינו מתחייב כי יפעל בהתאם לדרישת הפונה. בכל מקרה יפעל בעל האתר על פי המתחייב על פי דין.

 

קישורים

47.  הקישורים באתר זה הינם בגדר שירות למשתמשים. בעל האתר אינו מתחייב כי הקישורים אכן יובילו לאתר שאליו התכוון ואינו נותן או נוטל כל התחייבות ו/או אחריות ו/או גושפנקא ו/או המלצה בקשר לכל אתר שאליו בוצע קישור ו/או בקשר לכל תוכן המצוי בו.

48.  יצירת קישורים לאתר זה מותרת ובלבד שהקישור אינו מבוצע מאתר העוסק בכל פעילות בלתי חוקית ו/או בלתי מוסרית ושאין בקישור או באופן ביצועו משום הטעייה של צדדים שלישיים או פגיעה בבעל האתר.

49.  בעל האתר שומר לעצמו את הזכות לבטל ו/או להסיר בעצמו ו/או על ידי מי מטעמו כל קישור ו/או הפניה לקישור שאינו חפץ בהם לפי שיקול דעתו המוחלט ו/או לדרוש הסרתו.

 

פרטיות ומידע רגיש

50.  בעל האתר נוקט אמצעים לשמור על חשאיות המידע המאוחסן אצלו ועל פרטיותם של המשתמשים. עם זאת, אין דרך להבטיח באופן מוחלט כי מידע שנמסר דרך האינטרנט או כל רשת תקשורת לא ייחשף שלא על-ידי פעולה וולונטרית של בעל האתר ו/או כתוצאה מפעילות זדונית או עבריינית של צדדים שלישיים.

51.  פרט למידע  הנמסר לצורך רישום באתר , אין כל צורך ו/או כל דרישה למסירת פרטים אישיים רגישים והמשתמש נדרש להימנע מלפרסם באתר ו/או למסור מידע שכזה.

52.  בביצוע רישום לאתר ו/או במילוי פרטים לצורך רכישת מוצר או שירות הינך מסכים באופן מפורש לכך שבעל האתר רשאי לשלוח לך מידע, הצעות ובכלל זה דברי דואר פרסומיים (כמשמעות מונח זה בתיקון מס' 40 לחוק התקשורת (בזק ושידורים) התשמ"ב – 1982, מטעם בעל האתר ו/או שותפיו העסקיים, וזאת בכל אמצעי ההתקשרות שנמסרו על-ידך, ואלא אם סימנת בתיבה המיועדת לכך כי אינך מעוניין בכך. בכל עת תוכל לבקש הסרת פרטיך מרשימת הדיוור המשמש את בעל האתר למטרה זו, וזאת על-ידי משלוח בקשה לכך ל- info@everywear.co.il או בדרך שתועמד לרשותך במסגרת כל פנייה אליך על-פי סעיף זה.

53.  מידע נוסף על המידע שאנו אוספים בקשר למשתמשים ועל השימוש הנעשה בו מתפרסם במדיניות הפרטיות.

 

שיפוי 

54.  המשתמש יפצה וישפה את בעל האתר בגין כל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה שישא בהם, לרבות הוצאות משפטיות, כתוצאה מהפרת הוראות תנאי שימוש אלה ו/או מכל מעשה ו/או מחדל אחר של המשתמש.

 

טיפול בתקלות 

55.  בעל האתר ייעשה כמיטב יכולתו לתקן תקלות באתר בהקדם האפשרי. עם זאת, בעל האתר לא ישא בכל תשלום ו/או אחריות בגין כל נזק ו/או הפסד שייגרם למשתמש, כתוצאה מתקלה באתר ו/או בגין כל נזק שנגרם כתוצאה ממעשה מכוון ו/או רשלני של צד שלישי ו/או כל גורם אחר שאינו בשליטתו. בפרט, ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, בעל האתר לא ישא בכל אחריות בגין אבדן כל מידע המאוחסן באתר ואינו מתחייב כי מידע זה ישמר.

56.  בעל האתר אינו מתחייב לשמור גיבוי של כל חומר המאוחסן באתר.

57.  מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בעל האתר רשאי להשבית את האתר באופן יזום מעת לעת לצורך פעולות תחזוקה ו/או שדרוג ו/או עדכון, למחוק כל חומר המאוחסן בכל חלק מהאתר, לרבות בבלוגים ו/או בפורומים לפי שיקול דעתו הבלעדי.

 

הגבלת אחראיות

58.  מבלי לגרוע מהאמור בכל מקום אחר בתנאי שימוש אלה, מוסכם כי בכל מקרה שעל אף האמור בתנאי שימוש אלה, תחול על-פי דין אחריות כלשהי של בעל האתר, לא תעלה אחריותו על סכום התמורה, אם בכלל, ששולם ע"י המשתמש לבעל האתר.

 

שונות

59.  תנאי שימוש אלה חלים בנוסף לכל תנאים המפורסמים בגוף האתר. בכל מקרה של סתירה בין תנאי שימוש אלה לבין האמור בגוף האתר יפורשו הדברים, ככל הניתן, כמשלימים זה את זה. ככל שפירוש כאמור אינו אפשרי, יגבר האמור בתנאי שימוש אלה.

60.  כל דבר האמור בתנאי שימוש אלה בזכר, משמעו גם בנקבה, וכל דבר האמור ביחיד משמעו גם ברבים, וההיפך, והכל אם לא משתמע אחרת בהקשר הדברים.

61.  בעל האתר רשאי בכל עת להעביר את הבעלות באתר ו/או את הזכות להפעילו במלואה ו/או בחלקה לכל גורם אחר, להעתיק ו/או להעביר את האתר בשלמותו ו/או בחלקו לכל כתובת אחרת ו/או לשנות את שמו של האתר ו/או לסגור אותו ובמקרה זה לא תהיה למשתמש ו/או לכל גורם אחר מטעמו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי בעל האתר.

62.  תנאי שימוש אלה ממצים את כל המוסכם בין הצדדים. כל הסכם ו/או הבנה קודמים בטלים בזה. כל שינוי של תנאי שימוש אלה יהיה בכתב בלבד. הכותרות בתנאי שימוש אלה נועדו לנוחות בלבד ואין לפרש הסכם זה על-פיהן.

63.  הדין החל על תנאי שימוש אלה הינו דין מדינת ישראל. לבתי המשפט המוסמך בעיר תל-אביב-יפו סמכות ייחודית לדון בכל סכסוך בין הצדדים בקשר להסכם זה ו/או הנובע ממנו יהיה מקום מושבם אשר יהיה.

ראשון,שני,שלישי,רביעי,חמישי,שישי,שבת
ינואר,פברואר,מרץ,אפריל,מאי,יוני,יולי,אוגוסט,ספטמבר,אוקטובר,נובמבר,דצמבר
המלאי חסר, נשארו רק [max] מוצרים.
עגלת קניות

העגלה ריקה

חזרה לחנות